Metropolitan City of Milan Apartment for rent

3,221 listings
2 days ago
Via Ernesto Breda, Milan
Milan, Via Ernesto Breda

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 131 m² • available 4/30/2023

5 days ago
Via Francesco Ingegnoli, Milan
Milan, Via Francesco Ingegnoli

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 60 m² • available 2/10/2023

2 days ago
Via Mauro Macchi, Milan
Milan, Via Mauro Macchi

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 200 m² • available 3/1/2023

10 days ago
Viale Lunigiana, Milan
Milan, Viale Lunigiana

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 170 m² • available 2/5/2023

10 days ago
Via Giovanni Segantini, Milan
Milan, Via Giovanni Segantini

Apartment • 3 room(s) • 3 Bed. • 1 Bath. • 78 m² • available 8/2/2023

3 days ago
Via Lecco, Milan
Milan, Via Lecco

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 120 m² • available 2/5/2023

20 hours ago
Via Gianfranco Zuretti, Milan
Milan, Via Gianfranco Zuretti

Apartment • 1 Bath. • 25 m² • available 2/9/2023

2 days ago
Via Francesco Martinengo, Milan
Milan, Via Francesco Martinengo

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 65 m² • available 3/2/2023

18 hours ago
Via Lazzaretto, Milan
Milan, Via Lazzaretto

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 160 m² • available 6/1/2023

10 days ago
Via Andrea Solari, Milan
Milan, Via Andrea Solari

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 140 m² • available 2/5/2023

18 hours ago
Via dei Mandorli, Cesano Boscone
Cesano Boscone, Via dei Mandorli

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 120 m² • available 2/7/2023

18 hours ago
Via Cadore, Milan
Milan, Via Cadore

Apartment • 1 Bath. • 30 m² • available now

4 days ago
Via Ambrogio Binda, Milan
Milan, Via Ambrogio Binda

Apartment • 2 room(s) • 2 Bed. • 1 Bath. • 80 m² • available 9/1/2023

18 hours ago
Via dei Salici, Cesano Boscone
Cesano Boscone, Via dei Salici

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 120 m² • available 2/5/2023

10 days ago
Via Carlo Botta, Milan
Milan, Via Carlo Botta

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • available 2/5/2023

18 hours ago
Viale Lunigiana, Milan
Milan, Viale Lunigiana

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 170 m² • available 2/5/2023

10 days ago
Via Anco Marzio, Milan
Milan, Via Anco Marzio

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 130 m² • available 2/18/2023

18 hours ago
Via Giuseppe Bruschetti, Milan
Milan, Via Giuseppe Bruschetti

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 120 m² • available 5/8/2023