Metropolitan City of Milan Apartment for rent

3,831 listings
17 hours ago
Via Plinio, Milan
Milan, Via Plinio

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • available 11/1/2021

2 days ago
Corso Lodi, Milan
Milan, Corso Lodi

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 116 m² • available 12/1/2021

17 hours ago
Via Orti, Milan
Milan, Via Orti

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 90 m² • available 1/31/2022

2 days ago
Via Carlo Gomes, Milan
Milan, Via Carlo Gomes

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 167 m² • available 3/2/2022

2 days ago
Via Tommaso Gulli, Milan
Milan, Via Tommaso Gulli

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 212 m² • available 1/1/2022

17 hours ago
Via Dalmazia, Milan
Milan, Via Dalmazia

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 101 m² • available 1/1/2022

17 hours ago
Viale Campania, Milan
Milan, Viale Campania

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 100 m² • available now

2 days ago
Viale Ortles, Milan
Milan, Viale Ortles

Apartment • 1 room(s) • 1 Bed. • 1 Bath. • 100 m² • available 12/24/2021